HF SKIN CARE RED

80ml

+10/-5ºC | 50/23°F

Vauhti’s Skin-produkter har utvecklats för att rengöra och underhålla skin-skidornas stighudar. Produkterna innehåller inte alifatiska och aromatiska kolvätelösningar eftersom dessa ämnen, även i små mängder, kan resultera i att stighuden lossnar från skidan. Använd dessa produkter regelbundet för att få ut bästa prestanda och livslängd från stighuden. Patent har beviljats både för Skin Cleaner och Skin Care-produkterna.

För våt och smutsig snö, men även för fuktig snö ner mot nollan. Smutsavvisande vätska som även minskar risken för ifrysning i skin-remsorna, vilket bibehåller och förbättrar både glid och fäste.